USNESENÍ VALNÉ HROMADY TK MILO OLOMOUC
ze dne 2.2.2014

  1. Valná hromada TK Milo Olomouc (VH) bere na vědomí:
  1. přednesené zprávy o sportovní činnosti, rekreačním tenise a o hospodářské činnosti
  2. předložené informace o plánované rekonstrukci 6 dvorců v areále č. 2
  3. předložené informace o smluvních vztazích klubu.

 

  1. VH schvaluje předloženou smlouvu o nájmu nemovitých věcí na dobu určitou, která má být uzavřena mezi TJ Milo Olomouc a spolkem Sport Centrum CZ.

 

  1. VH schvaluje tyto delegáty TK Milo Olomouc na valnou hromadu TJ Milo Olomouc:
    Jiří Hrabal, Kateřina Dorazilová, Ivo Paštika, Daniel Reich, Vojtěch Častulík, Romana Koutná, Boris Janák, Iva Polednová

 

Znění usnesení schválil

Mgr. Jiří Hrabal, Ph.D.

předseda TK Milo Olomouc

3.2.2015

Kontakt

TK Milo Olomouc Na střelnici 37
779 00 Olomouc
Nafukovací hala v areále 1:
772 721 581
(rezervace)

Správce v areálu I:
772 721 580

Správce v areálu II:
772 721 581

Badminton:
728 071 720

Telefon na účetní:
776 679 095
tenismilo@gmail.com