USNESENÍ VALNÉ HROMADY TK MILO OLOMOUC
ze dne 8.2.2016

  1. Valná hromada TK Milo Olomouc (VH) bere na vědomí zprávy výkonného výboru o sportovní činnosti, rekreačním tenise a hospodářské činnosti TK za rok 2015.
  1. VH bere na vědomí plány VV TK na rok 2016.
  1. VH schvaluje a doporučuje valné hromadě TJ Milo Olomouc k schválení :
  1. smlouvu o zápůjčce a návaznou smlouvu o zřízení zástavního práva, které mají být uzavřeny s manželi Koutnými,
  2. smlouvu o koupi nafukovací haly, která má být uzavřena se spol. Calypso Group s.r.o., a
  3. smlouvu o prodeji pozemku u areálu č. 2 a návaznou smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti stezky a cesty, které mají být uzavřeny se spol. HYUNDAI Olomouc, s.r.o,
  1. VH schvaluje tyto delegáty TK Milo Olomouc na mimořádnou valnou hromadu TJ Milo Olomouc konanou dne 29.2.2016:
    Jiří Hrabal, Kateřina Dorazilová, Ivo Paštika, Daniel Reich, Vojtěch Častulík, Boris Janák, Leoš Viktorin, Radek Janů; náhradníci: Pavla Kvapilová, Luděk Pavelka

 

Znění usnesení schválil

Mgr. Jiří Hrabal, Ph.D.

předseda TK Milo Olomouc

9.2.2016

Kontakt

TK Milo Olomouc Na střelnici 37
779 00 Olomouc
Nafukovací hala v areále 1:
772 721 581
(rezervace)

Správce v areálu I:
772 721 580

Správce v areálu II:
772 721 581

Badminton:
728 071 720

Telefon na účetní:
776 679 095
tenismilo@gmail.com